ایمیل: info@karart.ir
تلفن: 03136210078 ,03195019881

فرو تیتانیوم

فرو تیتانیوم

این عنصر یشدت با کربن، سولفور و نیتروژن واکنش پذیر است علاوه براین بصورت نا محلول درسرباره میماند بنابراین برای زدودن اکسیژن و سولفور و نیتروژن بکار گرفته میشود لذا بعنوان عامل تصفیه کننده اهن و فولاد در ساخت فولاد و بشکل فرو تیتانیوم و با درصدهای متفاوت بکار میرود.
تیتانیوم بعنوان یک الیاژاستراتژیک در صنایع الومینیوم و هواپیما سازی کاربرد فراوانی دارد ولی نه بصورت فرو بلکه به صورت آمیژان در آلومینیوم.
بهترین تولید کننده ترای باخر اتریش بوده اما امروز روسیه، هند و چین از مهمترین منابع تامین هستند.
بازار، امروز شاهد مقداری بار با عیار حدود ۳۰ و۵۰ درصد در بازار میباشد لطفا درهنگام تماس با کارشناسان این شرکت به درصد مورد تقاضا اشاره فرمایید.

 • شرکت Glauch
 • شرکت RubEx
 • شرکت sinoref
 • شرکت verope
 • شرکت ذوب آهن اصفهان
 • شرکت فولاد آلیاژی ایران
 • شرکت فولاد خوزستان
 • شرکت فولاد هرمزگان
 • فولاد امیر کبیر کاشان
 • فولاد مبارکه اصفهان
 • ورق خودرو چهارمحال و بختیاری
Prev
Next