ایمیل: info@karart.ir
تلفن: 03136210078 ,03195019881

فرو فسفر

فرو فسفر

فرو فسفر بیشتر در فولاد های ساختمانی که مقدار آن بسیار کم است استفاده می شود آلیاژهای فسفر شکننده بوده و در برابر ضربه حساس می باشند. همچنین فسفر استحکام ومقاومت خوردگی را در برابر واکنشهای شیمیایی افزایش می دهد. یکی از مصارف مهم فروفسفر برای تولید بوشهای ظریف و تولید پودر جوشکاری می باشد بعلاوه واحدهای تولید کننده لوله چدنی نیز از این امیژان استفاده می نمایند اصولا فسفر مقاومت به فشارهای استاتیکی درمقاطع را می افزاید فسفر در فولاد ها عامل مخرب است به همبن دلیل میزان آن از ۳% تا ۵% تجاوز نمی کند. کلا فسفربه عنوان ا کسیژن زدا در صنایع متالورژی فولادهای خاص استفاده می شود.

 • شرکت Glauch
 • شرکت RubEx
 • شرکت sinoref
 • شرکت verope
 • شرکت ذوب آهن اصفهان
 • شرکت فولاد آلیاژی ایران
 • شرکت فولاد خوزستان
 • شرکت فولاد هرمزگان
 • فولاد امیر کبیر کاشان
 • فولاد مبارکه اصفهان
 • ورق خودرو چهارمحال و بختیاری
Prev
Next