ایمیل: info@karart.ir
تلفن: 03136210078 ,03195019881

فرو سیلیکو منیزیم

فرو سیلیکو منیزیم

فرو سیلیکو منیزیم از دو راه، یکی تخلیه سرباره فروسیلیس بر روی دولومیت از راه سیستم برق مستقیم و دیگری اضافه نمودن منیزیوم و میش متالها به فرو سیلیس در کوره های برقی میباشد.
علاوه بر خواص گاز زدائی و جوانه زائی با ورود منیزیوم به ذوب چدن،گرافیت ها به شکل کروی و نهایتا با ایجاد خاصیت نشکن سازی چدن میباشد مشخصات در حال حاضر مشخصات کلی فروسیلیکو منیزیوم موچود در بازار بشرح جدول سمت چپ می باشد.
دانه بندی ماده فوق در اندازه های ۱تا ۳ همچنین ۳ تا ۱۰ و از ۱۰تا ۶۰ موجود می باشد.
بسته بندی بصورت ۲۵ و ۵۰ و ۱۰۰۰ کیو گرمی قابل عرضه است.
توجه از خیس و تر نمودن منیزیوم بدلیل از بین رفتن اثر گازی جلوگیری نمایید.

 • شرکت Glauch
 • شرکت RubEx
 • شرکت sinoref
 • شرکت verope
 • شرکت ذوب آهن اصفهان
 • شرکت فولاد آلیاژی ایران
 • شرکت فولاد خوزستان
 • شرکت فولاد هرمزگان
 • فولاد امیر کبیر کاشان
 • فولاد مبارکه اصفهان
 • ورق خودرو چهارمحال و بختیاری
Prev
Next